"Voda je dar‚ ale čistá voda liek."

Zmäkčovač vody Aqua-vital 30RX

Popis:
Zmäkčovač vody Aqua-vital 30 RX je poskladaný v Európe a má novú riadiacu hlavicu RX, ktorá patrí k novinkám, čo sa týka úpravy vody. Je neustále vyvíjaná a inovovaná, teda každým rokom lepšia. Z vlastnej skúsenosti máme mnoho spokojných zákazníkov, ktorým zariadenia slúžia už pár rokov a sú spokojní. Hlavnou výhodou týchto zmäkčovačov je pomer kvalita/cena. Zariadenie pracuje s prietokom 1900 litrov za hodinu, ktorý postačí napríklad pre bežné 5-členné rodiny s primeranou spotrebou vody. Všetky zmäkčovače Aqua-vital sú
plnoautomatické, s katexovou náplňou a digitálnym displejom na kontrolovanie stavu a technických informácii prístroja. Zmäkčovač vody sa montuje na vstupe vody do objektu, čiže voda je upravená(zmäkčená) v celej prevádzke alebo rodinnom dome.

Ako všeobecne funguje plnoautomatický zmäkčovač vody?
Zmäkčovač vody pracuje s osvedčeným a najrozšírenejším spôsobom zmäkčovania vody - pomocou výmeny iónov na báze regenerácie soli (bez zvýšeného obsahu železa a mangánu). Vstupná tvrdá voda vďaka tlaku z vodovodného potrubia preteká najprv cez riadiacu hlavicu zmäkčovača vody a katexovú vložku tzv. iontomenič. Ďalej už voda vystupuje ako zmäkčená trubkou cez riadiaci ventil do kotla, bojlera, vodovodnej batérie, práčky, sprchy a podobne. Regenerácia zmäkčovača vody prebieha soľným roztokom, kedy sa z náplne s veľmi kyslým katexom z vody odstraňujú katióny vápnika Ca2+ a horčíka Mg2+, ktoré spôsobujú tvorbu usadenín a tieto sú nahradené iónmi sodíka Na+. Zmäkčovací filter, katex sa regeneruje chloridom sodným. Vyčerpaný regenerát, obsahujúci Ca2+ a Mg2+ sa odvádza do odpadu.

Medzi hlavné výhody používania zmäkčovača vody patria:

  • citeľné zvýšenie kvality vody
  • hebká bielizeň a prádlo
  • jemná pleť a hodvábne lesklé vlasy
  • garantovaná ochrana práčiek, umývačiek riadu, rozvodov vody, vodovodných batérií,
  • kúrenia, boilerov, kotlov, bazénovej technológie, kávovarov, žehličiek a ďalších
  • úspora elektrickej energie až o 40% pri ohreve vody
  • úspora čistiacich a pracích prostriedkov až o 80% (záleží od vstupnej tvrdosti vody)
  • zvýšenie energickej účinnosti kotlov, boilerov a ohrevných zariadení (bez vodného kameňa sa tieto zariadenia nezanesú)

Časté otázky týkajúce sa zmäkčovačov vody a samotnej úpravy vody zmäkčením:

Aká je životnosť náplne (katexu) v zariadení? 
Približne 8 až 10 rokov.

Čo je potrebné pri montáži tohto zariadenia?
Kanalizačný odtok na odpadovú vodu a elektrickú zásuvku. Prípadne si pozrite
jednoduchú ilustráciu montáže. V prípade, že nemáte obecný vodovod, ale studničnú vodu je potrebné nainštalovať pred zariadenie mechanický filter.

Ako vybrať vhodný prietok (veľkosť zariadenia)?
Tu nastáva zväčša veľká dilema pri výbere veľkosti zariadenia. Zákazníci často merajú priemernú mesačnú alebo dennú spotrebu. Tento údaj je však irelevantný. Pri výbere je najpodstatnejšie zohľadniť maximálny možný okamžitý prietok. To znamená, že pokiaľ sa vám stáva, že máte viac odberov vody v objekte súčasne (2 sprchy+ práčka + umývanie riadu) je potrebné siahnuť po väčšom zariadení. V prípade bežnej spotreby (4-členná rodina)
vám vystačia zariadenia s prietokom do 1,5 m3. V prípade malých prevádzok (kaviarne, pizzérie) je táto hodnota ešte nižšia. Ďalší fakt, ktorý je potrebné zohľadniť je regenerácia, ktorá je vysvetlená nižšie. V prípade, že zariadenie nestíha, potečie vám upravená voda avšak so zníženým tlakom.

Ako je to s regeneráciou zariadenia, resp. čo to je regenerácia?
V zmäkčovači vody je potrebné, aby sa katex po určitom množstve vody regeneroval
práve tabletovanou soľou, pri automatických elektrických systémoch to zväčša zariadenie spraví v noci. Regenerácia trvá 1-2 hodiny, ale čo je najdôležitejšie: počas regenerácie zariadenia tečie neupravená(tvrdá) voda, čiže je potrebné zvážiť pri výbere aj možnosť, že ak budete mať cez deň často vysokú pravidelnú spotrebu vody, tak zariadenie bude potrebovať zregenerovať počas dňa, čo môže byť nepríjemné. Vtedy je potrebné pouvažovať nad väčšími zariadeniami s väčším množstvom živice. Najväčší faktor, ktorý ovplyvňuje množstvo prefiltrovanej vody medzi regeneráciami je tvrdá voda. Čím tvrdšia voda, tým menšie množstvo prefiltrovanej vody medzi regeneráciami. Čiže je potrebné zvážiť pri veľmi zväčšenej tvrdosti vody, väčší zmäkčovač vody s väčším obsahom katexu.

Čo všetko sa nachadzí v balení?
Súčasťou balenia je zariadenie Aqua-vital 1900, ventil potrebný na montáž (bypass), katexová náplň a soľanka (nádrž na soľ).

Aká je obsluha, údržba zariadenia?
Prakticky žiadna. Jediná povinnosť je pravidelné doplňovanie tabletovanej soli do zariadenia.
Upozorňujeme, že pri všetkých zmäkčovačoch vody, ktoré sú montované na iný prívod vody ako obecný vodovod (studňa, vrt..) je potrebné aby bola pred zmäkčovač umiestnená mechanická filtrácia, kvôli ochrane prístroja! Spoločnosť Aqua-vital nezodpovedá za poruchy zariadenia spôsobené veľkými mechanickými nečistotami (piesok, štrk, hrdza). Pri obecných vodovodoch je zväčša mechanická predfiltrácia splnená, avšak aj napriek tomuto odporúčame minimálnu investíciu do samotnej mechanickej predfiltrácie, vďaka čomu môžete dosiahnuť výrazne zvýšenú životnosť zmäkčovača vody.