"Voda je dar‚ ale čistá voda liek."

Ak sa necháte oklamať „pitnou módou“ môžete si spôsobiť vážne škody


pH šialenstvo veľa ľudí popletie; mnohí preto hltajú alkalizovanú (zásaditú, alebo inak lúhovú) vodu, lebo sa domnievajú, že tým sa ochránia pred rakovinou a inými chorobami. Alkalizovaná voda je v skutočnosti pre človeka škodlivá a nespĺňa očakávania, ktoré sa jej pripisujú. Pre ľudí by bolo oveľa dôležitejšie zaobstarať si vhodné čističky vody a nie nakupovať rôzne alkalizačné prístroje – vyjadruje sa dr.Mercola vo svojom článku.

Čistá, číra voda je základom zdravia. Ľudské telo vo veľkej miere pozostáva z vody, preto stabilný prísun vody je podmienkou fungovania základných funkcií.
Vo všeobecnosti je známe, že väčšina prameňov je kontaminovaných, zároveň ale vládne obrovská neistota v tom, aké vody piť, aby ochránili naše zdravie, a v tom, ktoré domáce zariadenie produkuje najlepšiu pitnú vodu.
V súčasnosti u mnohých ľudí prvoradým príjmom tekutín sú sladké sýtené nápoje, namiesto čistej vody, preto je ohrozené aj zdravie celých národov.

Prvoradým zdrojom kalorického príjmu občana USA v súčasnosti je kukuričný sirup s vysokým obsahom fruktózy, ktorý obsahujú sladké sýtené nápoje. Americký obyvateľ v priemere za týždeň, vypije 4 litre sladeného sýteného nápoja, a toto brutálne množstvo príjmu fruktózy je prvoradou príčinou chronických degeneratívnych chorôb v krajine.
Proti obezite a chronickým chorobám je najúčinnejšia taktika, ktorá je zároveň aj praktickou a finančne najefektívnejšou stratégiou – výmena všetkých sladených a sýtených nápojov za vodu.

Problém je ale v tom, že voda z vodovodu je kontaminovaná toxickými látkami, akými sú napr. dezinfekčné vedľajšie produkty, fluorid a produkty farmaceutických firiem – len aby sme uviedli zopár.
Je dôležité, aby voda bola k dispozícií, ak ale chcete zostať zdravý, musí byť čistená.
Okrem čistoty vody je tu ešte aj otázka pH vody. Máme piť alkalickú alebo kyslú vodu? Niektorí vyhlasujú šokujúce tvrdenia o zdravotných účinkoch zásaditej vody. Sú ale tieto vyhlásenia pravdivé?

Väčšina nie.

Teória alkalickej vody v krátkosti je taká, že alkalická (ionizovaná) voda je silný antioxidant, s nadbytočnými elektrónmi, ktoré viažu v cievach sa vyskytujúce voľné radikály. Marketingoví odborníci vyhlasujú, že alkalická voda koriguje prílišnú kyslosť tkanív, čím sa zastavia alebo zvrátia rakovinové procesy, artritída, a iné degeneratívne ochorenia.

Tomas Houston 10 rokov pracuje v odvetví čistenia vody. Opýtal som sa aj ďalších dvoch odborníkov v tejto oblasti, okrem neho a obidvaja tiež potvrdili, že ionizujúce zriadenia, ktoré vytvárajú alkalickú vodu, nie je ten najlepší výber.

O „zázračnej“ vode, ktorá všetko lieči 
Keď som “postoval na Facebooku, že pripravujem reportáž s Houstonom, a potreboval by som zopár otázok, najčastejšie boli t toho, že či máme alebo nemáme piť alkalickú vodu.

Veľká väčšina prívržencov alkalickej vody je presvedčených, že liečivá sila alkalickej vody nemá páru, a teda ju aj vehementne ochraňujú. Som si tiež istý, že väčšina bude tvrdo protestovať proti mojej mienke, čo v konečnom dôsledku je ich rozhodnutie. Moje rozhodnutie a zodpovednosť je, aby som povedal pravdu o tomto systéme, ktorému v ochraňujúci účinok na zdravie mnoho ľudí uverí – žiaľ neodôvodnene.

Mám taký dojem, že vedecké zdôvodnenie čistiacich zariadení takéhoto typu je neúplné, a týchto zákazníkov očaril jeden dobrý marketingový odborník, ktorý pseudo-vedecké informácie selektívne zneužil, a dovtedy balamutil hlavy zákazníkov, až kým pod vplyvom straty vlastného úsudku, vyľakaní, nekúpili výrobok.

Na internete je obrovské množstvo certifikátov a tzv. vedeckých štúdií, ktoré „dokazujú“, že alkalická voda lieči všetky choroby. Veľa zákazníkov, vynakladá množstvo energie na to, aby pochopili odborný žargón, ale z nepochopenia napísaného frustrovane zalamujú rukami. Realita je taká, že je veľmi málo skutočných štúdií, ktoré by dokazovali, že alkalická voda je dobrá pre ľudské zdravie.
Faktom je, že tieto informácie šíria rafinovaní marketingový pracovníci, pričom tieto informácie majú veľmi slabú vedeckú hodnotu, aby skutočne mohli podporiť ich tvrdenia.

Ďalej komplikuje situáciu to, že väčšinu ionizátorov, alebo zariadení na výrobu alkalickej vody, rozširujú multi-level marketingové ( MLM) systémy. Predajú vám jedno veľmi drahé zariadenie, na ktoré môžete dostať zľavu, ak sa stanete ich zástupcom a hneď, ako sa stanete súčasťou MLM systému, už by nebolo šťastné rozhodnutie zmeniť vlastný názor, čo sa týka užitočnosti takéhoto výrobku (hlavne nie vtedy, ak ho chcete predávať) – a to ani vtedy nie, keby ste prišli na to, že alkalická (lúhová) voda nepomáha nikomu.

Aj mňa osobne opakovane oslovovali (Dr. Mercolu), aby som predával tieto systémy, a keby som sa tak rozhodol, mohol som mať vysoké príjmy. Ja by som však nikdy neponúkal taký produkt, ktorý by som ani ja sám nepoužíval, a tiež vás môžem vás uistiť, že nikdy by som nepil alkalickú vodu, ako pravidelný zdroj pitnej vody.
V každom prípade treba pochopiť, že nemám žiadne zákulisné úmysly uverejnením týchto názorov. Ja nepredávam produkty konkurencie. Jediným cieľom tohto článku je, upozorniť ľudí na to, že alkalická (lúhová) voda vôbec nie je to, čo si väčšina ľudí o tom myslí.

Niet pochýb o tom, že mnohým ľudom, hneď ako začnú piť zásaditú (alkalickú) vodu, sa bude zlepšovať zdravotný stav, ale verím, že to má úplne iné dôvody, a že to dlhodobo vôbec nie je zdravá stratégia, preto silne odporúčam, aby sa každý vyhýbal ionizátorom zásaditej vody.
Niekoľko ľudí pociťuje počiatočné zlepšenie, keď začína piť alkalickú vodu. Tento jav skôr spôsobujú detoxikačné procesy, ktoré sa spustili vypitím väčšieho množstva vody. Detoxikácia je jedinou výhodou pitia vody tohto druhu, lenže táto výhoda sa dá UDRŽAŤ LEN VEĽMI KRÁTKY ČAS ( v žiadnom prípade nie viac ako jeden alebo dva týždne).

Zdôvodním obšírnejšie, čo je vlastne lúhová voda, ale predtým poviem niekoľko zásadných myšlienok o vode a jej vlastnostiach.

Typy vôd, ktoré sú dostupné pre každého
Počas interview s Houstonom vysvitlo, prečo sa treba vyhýbať pitiu vody z vodovodu, alebo ako ju nazýva nadšenec „surovej“ (raw) vody Daniel Vitalis, tekutého vodovodu. Myslí si, že vodou nazvať nefiltrovanú vodu z vodovodu, je prílišná veľkorysosť a ja žiaľ, musím s ním súhlasiť.

Nižšie uvediem niektoré definície o rôznych druhoch vôd:

Čistená voda: je taká voda, ktorú fyzicky spracovali v záujme toho, aby odstránili kontaminácie (napr. destilácia, neutralizácia iónov, filtrovanie uhlíkom, reverzná osmóza).

Destilovaná voda: prevarená voda, ktorú nechali odpariť a následne skvapalniť. Minerály už neobsahuje.

Balená voda: Tento zdroj vody obvykle pochádza z prameňa, alebo ide o vodu, ktorá prešla čistením reverznou osmózou. Avšak niektoré značky vôd sú proste len voda z vodovodu, ktorá sa ani nefiltrovala.

Ionizovaná voda, alebo alkalická voda: Elektrolýzou rozložená voda na alkalické a kyslé elementy, ktorá sa opiera o prirodzene sa vyskytujúce elektricky nabité ióny horčíka a vápnika; priemyselná pitná voda je ionizovaná alkalická voda, ktorej hodnota pH je vyššia ako 7.

Voda oslobodená od iónov alebo od minerálov: je taká voda, v ktorom ióny minerálov (soli, ako napr. sodík, vápnik, železo, meď, chlorid a bróm) extrahovali (vylúhovali, vyťažili) takým spôsobom, že vodu napustili na elektricky nabitú živicu, ktorá viaže soli.

Tvrdá a mäkká voda: V tvrdej vode je vysoký obsah rozpustných minerálov, kým mäkká voda je spracovaná voda, v ktorom jediným katiónom (ión s pozitívnym nábojom) je sodík.

Pochopenie hodnoty pH
Princíp kyslosti alebo zásaditosti nášho tela alebo vody, je stanovená stupnicou pH. V dôsledku toho je dôležité pochopiť základnú teóriu pH.

Hodnota pH je jednoduchou mernou jednotkou koncentrácie vodíkových iónov. V skutočnosti pH je jedna skratka, čo nás informuje o exponente vodíkových iónov. Čím má tekutina vyššie pH, tým menej voľných vodíkových iónov obsahuje, a čím je hodnota pH nižšia, tým obsahuje viac voľných iónov vodíka. Jedna jednotka pH, značí desať násobnú zmenu množstva iónovej koncentrácie, napr. desať krát toľko iónov vodíka sa nachádza v tekutine s pH=7, ako v tekutine s hodnotou pH=8.

Škála pH sa pohybuje od 0 po 14, a hodnota phH=7 je neutrálna hodnota.

Všetko, čo je pod hodnotou pH=7, sa považuje za kyslé, napr. akumulátorová kyselina je jedna z najsilnejších kyselín s hodnotou pH=1, kým všetko nad hodnotou pH=7, je alkalickej povahy (je lúhové, zásadité), lúh je v hornej časti rozsahu, má hodnotu pH=13.
Na našej planéte sa nachádzajúca dostupná voda má hodnotu v rozpätí od 6,5-9 pH, v závislosti na okolitej pôde a vegetácie, od sezónnych zmien a počasia a aj od slnka. Ľudské činnosti tiež ovplyvňujú pH, priemyselným toxickým znečistením. Väčšina zvierat a rastlín sa prispôsobili na špeciálne pH, a aj v prípade malej zmeny pH môžu vymrieť. pH pod 4 a nad 10 väčšinu rýb zabije, a len veľmi málo zvierat znesie hodnotu pH pod 3, alebo nad 11.

Ak sú živé systémy až do takej miery citlivé na zmeny pH, niet sa čo čudovať, že aj VY, ako živý organizmus, reagujete rovnako citlivo na zmeny pH pitnej vody.

Pokyny pre hodnou pH vašej pitnej vody
Tak teda, čo je smerodajné a čo sa odporúča pre optimálne pH vzťahujúce sa na pitnú vodu? WHO zverejnil takmer 600 stranovú štúdiu s názvom: Smernice kvality pitnej vody.
Na základe tohto hrubého zväzku by sme predpokladali, že tu ohľadom pitnej vody nájdeme všetko, čo by sme o nej chceli vedieť, nie?
Takmer všetko, OKREM odporučenia ohľadom pH pitnej vody, čiže neobsahuje zdravotné odporúčania vzťahujúce sa na hodnoty pH!

Stanovili, že pH nemá priamy vplyv na spotrebiteľov, napriek tomu, že píšu, že hodnota pH je z jednou najdôležitejších faktorov stanovenia kvality vody.

Odporúčajú, že voda má mať pH v rozmedzí hodnôt 6,5 – 8,0, preto, aby nespôsobila hrdzavenie potrubia, ale NEZMIEŇUJÚ sa o potrubnom systéme organizmu:
“Kontrola alkality a vápnika prispieva k stabilite vody, a udržiavajú pod kontrolou jej agresivitu proti potrubiu a domácim prístrojom.“

Tak sa zdá, že WHO sa viac stará o vodovodný systém, ako o potrubný systém v našom tele.
S veľkou pravdepodobnosťou môžeme vyhlásiť, že optimálne pH pre náš organizmus je v rozmedzí od 6,5 do 7,5.

Výskum zásaditosti I : flóra a fauna
Napriek tomu, že výskum jasne vysvetlil, že zásaditá (lúhová) voda je pre zvieratá a rastliny škodlivá, nevyskytuje sa veľa štúdií o vplyve lúhovej vody na človeka.

Po prehľade odbornej literatúry našli niektoré neoficiálne dôkazy (skôr anekdotické rozprávania) o dôležitosti pH pre niektoré živé organizmy, ale, ako dopredu tušíme, optimálne pH sa mení v závislosti od druhu organizmu.

Vedecká literatúra spomína, že pH zohráva dôležitú úlohu pre výživu a vitalitu.
Napr.:
Štátna Univerzita v štáte Michigan študovala prostredie rastu skleníkov (vrátane pH prostredia ) so záverom, že je nevyhnutné, aby prostredie ešte pred vysadením rastlín bolo upravené, prispôsobené k potrebám rastliny. Príliš vysoké pH ( vyššie ako 6,5) zvýši nedostatočnosť mikroživín. Príliš nízke pH (menšie ako 5,3) zase spôsobuje toxicitu horčíka/vápnika/ alebo mangánu.

Štátna Univerzita v Ohio vyhlásila, že lúhová voda ovplyvňuje schopnosť rastliny prijímať živiny z pôdy, a časom zmení aj pH pôdy.

Holandská štúdia na životné prostredie dospela k záveru, že prítok alkalickej vody zničila pradávnu rastlinu s menom Stratiotes aloides L.

Ryby, neustále vystavené miernej alkalickej vode, vykazovali známky stresu ( niekedy fatálne), zatiaľ čo pre iné ryby, ktoré žijú v tvrdej alkalickej vode, nezistili pre nich takéto škodlivé vplyvy – na základe štúdií University of British Columbia.

Ak ste záhradníkom, potom vplyv hodnoty pH na prostredie môžete badať na každom kroku. Ak je pH nízke, vaša hortenzia bude ružová, ale ak pH je vysoké, dostanete modré kvety.

Ale aká je situácia s nami?

Výskum zásaditosti II : ľudia 
Vyvolalo sa veľa sporov ohľadom toho, že zmenou zásaditosti organizmu, môžeme úspešne čeliť rakovine. Samozrejme, že ihneď sa do stredu pozornosti dostala otázka, že rakovina v poslednom období nadobúda stav epidémie ( spolu s inými chronickými chorobami, alebo s chorobami spôsobujúce neschopnosť pracovať), pričom náš organizmus sa stal viac a viac kyslým vďaka spracovaným potravinám.

Vedecké výskumy ohľadom výhody alkalizácie, však nie sú vôbec presvedčivé.
Tak sa zdá, že hodnota pH má na mitochondrie podstatný vplyv:
Normálne bunky umierajú za nadmerných alkalických podmienok. Podľa odborného článku publikovanom v Journal of Biological Chemistry, alkalita (zvýšená hodnota pH v bunke) spôsobuje bunkovú smrť v dôsledku toho, že sa zmení mitochondriálna funkcia.

Ďalšia analýza, ktorú robila Univerzita Cornell University, uvádza, že antioxidanty nie sú účinné u mnohých neurodegeneratívnych ochorení, a konštatovali, že je to dôsledok správania sa mitochondrií vo vnútri bunky pri rôznych hodnotách pH.

Niekoľko vedeckých prác absolútne odmieta alkalizáciu, predovšetkým v prípade predchádzania alebo liečby rakoviny.
Podľa Roberta Gillesa, ktorý skúmal kyslosť a tvorbu nádorov, hovorí, že je povahou nádorov vytvárať okolo seba kyslé prostredie, dokonca aj v prípade lúhovej štruktúry bunky, inými slovami povedané, vytvárajú vlastné kyslé prostredie.
Vedci, ktorí sa snažili vytvoriť taký liek proti rakovine, ktorý nádorové bunky vie ničiť selektívne tak, že zasahuje do pH na úrovni bunky, dospeli k záveru, že alkalickými liečbami NEDOSIAHLI očakávané výsledky, ale silno kyslým prostredím áno.
Na základe analógie hasiť požiar ohňom, kyslosť milujúce rakovinové bunky ničia kyselinou.

Takže to vyzerá tak, že to, čo by sme chceli aby bolo v rakovinovej bunke nie je vysoká, ale nízka zásaditosť.
Takže, žiadny distribútor, ktorý odporúča prístroj na lúhovú vodu ako prevenciu rakoviny, nemá ani len šajnu o tom, k akým záverom sa dopracovali vedecké výskumy.

Na základe výskumu National Cancer Institute vykonaného v roku 2005, ktorý znova preskúmal úlohu vitamínu C (kyselina askorbová) pri liečbe rakoviny, dospelo sa k záveru, že intravenózne podanie farmakologickej dávky kyseliny askorbovej úspešne zničil rakovinové bunky bez toho, aby sa poškodili normálne bunky. Je to ďalší príklad toho, že rakovinové bunky sú citlivé na kyslosť, kým na lúhovitosť nie.

Je nad slnko jasné, že vzťah medzi lúhovitosťou a rakovinou úplne zjednodušili, odvodili príliš skoré závery, a to samozrejme predovšetkým tí, ktorí chcú ťažiť z vášho strachu..
Ich konečný záver teda je, že alkalická voda je zázračný protijed rakoviny.

Rovnováha je kľúčom ku všetkému
Rovnako ako so všetkými ostatnými vecami, v konečnom dôsledku aj v tomto prípade vyváženosť je správna cesta. Príliš kyslá alebo príliš alkalická voda je pre ľudské zdravie škodlivá, a môže viesť k narušeniu výživovej rovnováhy. Ukázalo sa to aj vo švédskej štúdii s vodami so studní, v ktorom dokázali, že obe extrémy pH spôsobili zdravotné problémy. Naše telo jednoducho nie je navrhnuté tak, aby nepretržite konzumovala vysoko alkalickú vodu.

Preto si myslím, že najlepší spôsob je ten, keď sme VEĽMI opatrný, keď je reč o tak zásadnej veci, ako je každodenné pitie pitnej vody. Ak sa pomýlime, môžeme sami sebe spôsobiť veľmi vážne škody.
Dáva to zmysel, pretože sme konštruovaní k tomu, aby sme pili vodu z prirodzeného zdroja, a to vylučuje pitie zásaditej vody s hodnotou pH 8, alebo vyššou.

Stálym pitím lúhovej vody si znižujeme kyslosť žalúdka, ktorý takto nebude schopný riadne stráviť potravu, čoho priamym dôsledkom je vznik žalúdočného vredu. To otvára bránu pre množenie parazitov v tenkom čreve, a preto aj trávenie bielkovín nebude prebiehať ideálnym spôsobom. Bude to znamenať aj to, že sa menej minerálov a nutrientov zabuduje do organizmu – v skutočnosti to sú tie zdravotné problémy, ktoré sa objavujú v prípade konzumácie veľkého množstva alkalickej vody u jej užívateľa.
Ďalšou zlou vlastnosťou lúhovitej vody je, že má antibakteriálne účinky, a tak narušuje rovnováhu prospešnej bakteriálnej kultúry organizmu.

Živá voda
To, čo chceme, je číra voda, ktorá je čistá, ktorá je v rovnováhe, ktorá je zdravá, ani príliš kyslá, ani príliš alkalická. Ideálna vhodná voda na pitie by mala mať pH hodnotu okolo 7, t.j. voda s neutrálnou pH hodnotou. Čiže medzi 6 až 8 je prijateľná.
Na svete najzdravšie vody, ktorú sú pramenité horské vody, v skutočnosti majú kyslú povahu s hodnotu pH okolo 6.5, a ja by som konzumoval absolútne len tieto, ak by boli pre mňa dostupné. Táto pramenitá horská voda je „štruktúrovaná“ spôsobom, ktorý ešte nie je dosť dobre vysvetlený. Dúfam, že v budúcnosti bude o tomto viac dostupných informácií. Je to „živá voda“, ktorá je podobne živá, ako aj surová potrava je „živá potrava“.

Jedným z hlavných dôvodov, prečo som vždy prívržencom konzumácie veľkého množstva čerstvých, nespracovaných biopotravín, sú biofotóny. Biofotóny sú najmenšie častice svetla, ktorú zásobujú a uskladňujú a používajú biologické organizmy, medzi inými aj my ľudia. Je to základná energia, a do buniek sa dostanú konzumáciou biodynamických potravín.

Podobne k nespracovaným potravinám, aj prirodzená voda je živá, a je plná biofotonickou energiou.
Ak skutočne chcete alkalizovať svoje telo, tak to robte s najkvalitnejšou vodou, ktoré vedia zabezpečiť šťavy zelenín. Zelené zeleninové šťavy prirodzeným spôsobom normalizujú hodnotu pH organizmu.

Myslím, že odmietate konzumovať mŕtve potraviny, tak potom prečo by ste konzumoval pokazenú vodu?

Ionizátory vody NIE sú filtre! 
Je veľmi dôležité pochopiť, že ionizátory vôd v žiadnym spôsobom nečistia pitnú vodu. U mnohých je zabudovaný maximálne filter s aktívnym uhlíkom preto, lebo systémy na báze reverznej osmózy, alebo zariadenia vyrábajúce destilovanú vodu, neumožňujú výrobu alkalickej vody.

Ak žiadnymi z hore uvedených informácií Vás neviem presvedčiť o tom, aby ste nekupovali ionizačné zariadenie, tak aspoň sa oplatí skontrolovať Vaše filtračné zariadenie. Tento článok sa zaoberá len ionizačným zariadením a lúhovou vodou.

Optimalizácia pH nášho organizmu: naspäť k základom
Priemerné americké ( aj slovenské – vlastná poznámka ) potraviny sú plné cukru a spracovaných potravín, ktoré zabraňujú procesom optimálneho nastavenia pH nášho organizmu. Hoci náš organizmus má tú vlastnosť, že vie nastaviť hodnotu pH, mnohí z nás žijú v neustálej v miernej acidóze kvôli tomu, že konzumujú veľa nekvalitnej, príliš spracovanej stravy bez života.

Naši predkovia nemali s pH problémy, lebo pred poľnohospodárstvom (pôdohospodárstvom), sa zaoberali lovom a rybárčením, konzumovali veľa rastlín, jedli kvalitné mäso a nenapchávali sa obilninami.
Správna hodnota pH sa dá dosiahnuť, ak sa stravujeme tak ako to robili naši predkovia, ak naša strava bude bohatá a nespracovaná, organická, plnohodnotná, ktorá prispeje k metabolickej bilancii nášho organizmu.

Chcem, aby ste si boli vedomí, aké dôležité je, hlbšie pochopiť fungovanie nášho tela. Naše telo má zložitú multifunkčnú biochemickú tvár, ktorá nebude vhodne reagovať na slepo strelené terapie, ako je napr. alkalická voda.